Financovanie kampane Mateja Vagača na starostu Starého Mesta

Príprava kampane Mateja Vagača na starostu Starého Mesta ako aj jeho tímu kandidátok a kandidátov na poslancov miestneho zastupiteľstva Staré Mesto aj popri obrovskom vklade dobrovoľníckej práce stoja peniaze. Bez nich to nepôjde. Dôležitý je ich pôvod, transparentnosť pri ich prijímaní a nakladaní s nimi. So žiadosťou o podporu oslovujeme vybraných väčších darcov ako aj širšiu verejnosť. Sme si istí, že táto forma darcovstva neprinesie iba financie. Vytvorí tiež prepojenie s občiankami a občanmi, ktoré nám otvorí priestor na dlhodobú komunikáciu a spoluprácu.

Zostavili sme preto základné pravidlá kampane, ktoré zodpovedajú relevantným zákonom Slovenskej republiky:

  • dary prijímame na transparentný účet;
  • darované peniaze budú určené na prípravu kandidatúry Mateja Vagača na starostu Starého Mesta a kandidátok a kandidátov Team Bratislava a Progresívne Slovensko do miestneho zastupiteľstva Staré Mesto;
  • finančný dar nebude priamo ani nepriamo spojený s akýmikoľvek požiadavkami darcu, nesúvisí ani so žiadnou výhodou, službou alebo plnením či očakávaním alebo prísľubom výhody, služby alebo plnenia darcovi alebo tretej osobe;
  • ak bude pôvod peňazí dôvodne spochybnený, dar s okamžitou platnosťou vrátime darcovi.